วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประวัติศาสตร์ : ชาวดนตรีราชบุรี บรรเลงเพลงถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 นักดนตรีชาวจังหวัดราชบุรี จำนวน 379 คนเข้าร่วมการบรรเลงดนตรี ปี่พาทย์ และแตรวงของชาวบ้าน การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง โดยความร่วมมือร่วมใจจากนักดนตรีทุกสาขาของ จ.ราชบุรี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของ จ.ราชบุรีที่สามารถรวมนักดนตรีได้มากขนาดนี้ โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์   ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ดูคลิบวิดีโอ)


นักดนตรีชาวจังหวัดราชบุรี จำนวน 379 คน ประกอบด้วย
วงปี่พาทย์มอญ จำนวน 80 คน
(ประสานงานโดย นายอุดมศักดิ์ พรหมบุรี และนายโอภาส นักพินพาทย์)
 1. วงครูรวม พรหมบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จำนวน 6 คน
 2. ป.นักพินพาทย์ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จำนวน 8 คน
 3. วงลูกเจี๊ยบบรรเลง ต.หลุมดิน อ.เมือง จำนวน 6 คน
 4. วงทวีพันธุ ต.สามเรือน อ.เมือง จำนวน 6 คน
 5. วง ส.ศิลปะบรรเลง ต.พงสวาย อ.เมือง จำนวน 6 คน
 6. วง ช.ศิษย์ชวนบรรเลง ต.คูบัว อ.เมือง จำนวน 6 คน
 7. วง 3 อ.บรรเลง ต.ท่าสนุน อ.เมือง จำนวน 6 คน
 8. วงรุ่งสุรินทร์ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จำนวน 6 คน
 9. วงธงชัยบรรเลง ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จำนวน 6 คน
 10. วงครูสวนบรรเลง ต.หนองกลางดง อ.โพธาราม จำนวน 6 คน
 11. วงครูกุ้ง ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จำนวน 6 คน
 12. วงสมชาย บุตรสำราญ ต.กระจับ อ.บ้านโป่ง จำนวน 6 คน
 13. วง อ.บรรเลง ต.บ้านไร่ชาวเหนือ อ.ดำเนินสะดวก จำนวน 6 คน วงมโหรี จำนวน 62 คน 
(ควบคุมโดย อาจารย์จิรัชฌา น้อยบำรุง)
 1. วงชิงดาวประดับดวง อ.เมือง จำนวน 24 คน
 2. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 20 คน
 3. สถาบันการพัฒนาสังคม อ.เมือง จำนวน 18 คน
แตรวงชาวบ้าน จำนวน 191 คน
(ประสานงานโดย นายสมาน กันเกตุ)
 1. แตรวงท่ามะขาม (วงศุนิสา) ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จำนวน 25 คน
 2. แตรวงพรพ่อพา ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จำนวน 25 คน
 3. แตรวงพรวิวัฒน์ ต.สามเรือน อ.เมือง จำนวน 18 คน
 4. แตรวงลูกทุ่งแสงทอง ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จำนวน 18 คน
 5. แตรวงศิษย์วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จำนวน 15 คน
 6. แตรวงฉลองขวัญ ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จำนวน 15 คน
 7. แตรวงรุ่งอรุณ ต.ชำแระ อ.โพธาราม จำนวน 12 คน
 8. แตรวงเอกลักษณ์ ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จำนวน 12 คน
 9. แตรวงรุ่งฟ้า ต.บางแพ อ.บางแพ จำนวน 10 คน
 10. แตรวงถนอมใจ ต.บางแพ อ.บางแพ จำนวน 10 คน
 11. แตรวงแจ็คโชว์ ต.บ้านกุ่ม อ.บางแพ จำนวน 9 คน
 12. แตรวงสกุล เครืออยู่ ต.บางแพ อ.บางแพ จำนวน 9 คน
 13. แตรวงมิตรสัมพันธ์ ต.สามเรือน อ.เมือง จำนวน 7 คน
 14. แตรวงเพชรพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.เมือง จำนวน 6 คน


นักศึกษาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 46 คน
(ควบคุมโดย อาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง)

ควบคุมการฝึกซ้อมและบรรเลงโดย รศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล
สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

************************************

ไม่มีความคิดเห็น: