วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บัญชีสถานที่พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ จ.ราชบุรี

ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฏาคม 2554 เป็นต้นมาประเทศไทยต้องผจญกับมหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ในกว่า 60 จังหวัด และขณะนี้ (27 ต.ค.2554)  มวลน้ำมหาศาลกำลังทะลักเข้าท่วมกรุงเทพมหานคร เกือบทุกเขตพื้นที่ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลายแห่งในกรุงเทพฯ กำลังจะถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกัน  ดังนั้น จังหวัดต่างๆ รอบกรุงเทพฯ ที่ไม่ถูกน้ำท่วม จึงได้เตรียมช่วยเหลือเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นเพื่อเตรียมรองรับราษฎรที่หนีภัยน้ำท่วมมาจากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

สำหรับจังหวัดราชบุรี ไม่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ จึงได้เปิดสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยขั้นต้นขึ้นจำนวน 18 แห่ง และเพิ่มขึ้นถึงปัจจุบันเป็น 26 แห่ง รองรับผู้พักพิงได้ 6,430 คน ตามรายละเอียดในภาพด้านล่าง ท่านผู้ประสบภัยท่านใดต้องการที่พักพิงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในแต่ละแห่ง 

การติดต่อประสานงานในภาพรวม
  • ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ราชบุรี โทร. 0-3231-4260 หรือ 0-3233-7006
  • เลขาธิการศูนย์ฯ นายครรลอง ยุทธชัย ปลัดจังหวัดราชบุรี โทร. 08-9254-8729
  • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ นายชาญ เสมสวัสดิ์ จ่าจังหวัดราชบุรี โทร. 08-1172-1652
ข้อมูลล่าสุด

ชมภาพมหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย พ.ศ.2554
อ่านต่อ >>